Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazâlî ve âmidî nin nesih problemine yaklaşımı

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada önce usulcülerin nesih meselesine bakışları genel olarak belirtilmiş, sonra da Gazâlî ve Âmidî'nin nesih meselesine yaklaşımı mukayeseli olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gazâlî, Âmidî'den yaklaşık 130 yıl önce vefat etmiştir ve onun gibi önemli bir mütekellimin usulcüsü, Şâfiî fakihi ve Eş'arî kelamcısıdır. Gazâlî'nin neshle ilgili görüşlerini tespit için el-Mustasfâ adlı eserinden, Âmidî'nin neshle ilgili görüşlerini tespit için ise el-İhkâm adlı eserinden yararlanılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper firstly the approach of the methodologists to the subject of naskh is given in general. Then the approach of Ghazâlî and Âmidî to the same matter is given comparatively. Ghazâlî died approximately 130 years before Âmidî and he is an important mutakallimun methodologist, Shafiite jurist and Ash'arite theologian just as Âmidî. To determine Ghazâlî's opinions about naskh his work al-Mustasfâ, and to determine that of Âmidî his work al-Ihkâm were utilized.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :