Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkin öğrenmenin ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde uygulanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
SDÜ1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Birey ancak sorumluluk aldığı aktivitelerde bilgiyi öğrenmekte, keşfetmekte veya yapılandırmaktadır. Bu nedenle öğrenme süreçlerinde "bilmenin ötesinde yapmanın" gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Din öğretiminde de öğrencilere sadece teorik bilgiler sunulduğunda ve dersler öğrencileri aktif kılacak etkinliklerle desteklenmediğinde, öğrenen öğrenme sürecinin merkezinde olmadığı ve kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almadığı için ezberci, teorik, sıkıcı, kavranamayan, uygulanabilirliği olmayan bir din öğretimi gerçekleşmektedir. Bu durum ilköğretim DKAB öğrenme süreçlerinde öğrencinin bilgiyi yapılandırabileceği etkin öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Çalışmada çağdaş yaklaşımlardan biri olduğu düşünülen Silberman'ın etkin öğrenme modelinin din öğretimindeki uygulanabilirliğinin etkinlik örnekleri ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Öğrenme-öğretme süreçlerine aktif öğrenmenin dahil edilmesi açısından araştırmanın, yöntemi kullanmak isteyen öğretmenlere fikir vermesi açısından yararlı olacağı ve DKAB derslerinin öğrenci merkezli olarak yapılandırılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

An individual finds out, discovers and configures the information only for activities that he/she takes responsibility. Therefore it is required performing rather than knowing in the process of learning. When the students are presented only theoretical knowledge and the lessons are not supported by the activities which can make the students active in it will be become religious education whic is rotelearning, theoretical, boring,incomprehensible, not applicable because the individuals who learn are not in the centre of learning process and they do not take the responsibility of their own learning. This situation makes it compulsory the use of active teaching methods and techniques that the students can configure the knowledge in the primary education DKAB learning process. It was aimed to present the applicability of Siberman's active learning pattern which is thought to be one of the contemporary approaches in study as well in religious education with a variety of activity examples. It was thought that the research would contribute to configure the religious education and moral knowledge lessons as student-centred and help to the instructors who want to use the method to give an idea in terms of incorporating active learning into learning-teaching process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :