Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki: panel analizi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası ticaret teorisinde ülkelerin rekabet gücü; ücretler, döviz kuru, verimlilik gibi birçok değişkenlerle ölçülmüştür. Dünya Ekonomik Forumu bu anlamda yıllık olarak düzenlemiş olduğu Global Rekabetçilik Endeksi ile veri oluşumuna katkı sağlamaktadır. Dünya Ekonomik Forum'un anlayışına göre rekabetçilik, ülkenin verimliliğini etkileyen bir dizi faktörler, politika uygulamaları ve kurumsal düzenlemeleri içermektedir. Kaynakların daha etkin kullanılması anlamına da gelen verimlilik artışı, temel kriterler ve yenilikler ülkelerdeki büyüme rakamlarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı ülkelerdeki rekabetçilik endeksinin bileşenlerinin büyüme oranlarına etkisini bulmaktır. Çalışmada 2005 sonu itibariyle kişi başı milli gelir seviyesi Global Rekabetçilik Raporunda 5.500-10.000 USD aralığında bulunan Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Kazakistan, Kolombiya, Makedonya, Malezya, Meksika, Panama, Peru, Romanya, Rusya, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Venezuela alınmıştır. Bu ülkelerinin 2006-2011 yılları arasındaki büyüme rakamları bağımlı değişken; Global Rekabetçilik Endeksi raporunda yer alan Temel gereksinimler, Etkinlik ve Yenilik bileşenleri açıklayıcı değişken olarak modele alınmıştır. Bu üç değişkenin statik panel yöntemi ile büyüme değişkenini açıklama gücü araştırılmıştır. Rassal Etki modeli kullanılarak yapılan tahmin sonuçları istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. TEMEL ve ETKİNLİK katsayıları sırasıyla 6.75 ve 6.72 değerleri ile büyümeyi olumlu etkilediği YENİLİK değişkeninin -13.16 katsayısı ile bu ülkelerin büyüme rakamlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Reel Konjonktürel Dalgalanmalar teorisine göre teknolojik ilerlemeler bazen mevcut sermayeyi kullanılamaz hale getirir ve konjonktürel dalgalanmaların oluşmasına neden olur. Bu çalışmada ele alınan ülkelerdeki ampirik sonuçlar da bu savı destekler niteliktedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In international economic theory, nations' competitiveness power is measured using different variables including wages, exchange rate and productivity. To that extend World Economic Forum contributes gathering data by constructing annual Global Competitiveness Index. According to World Economic Forum, competitiveness includes different factors that effect the productivity of the country, political environment and institutional arrangements. Increase in productivity, basic requirements and innovation are important factors which effect countries' growth figures. The aim of this study is to find out the exact impact of individual Global Competitiveness Index variables on growth. We use data from countries which have GDP per capita within the interval 5.500-10.000 USD as of 2005: Algeria, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, China, Colombia, Kazakhstan, Macedonia, Malaysia, Mexico, Panama, Peru, Romania, Russia, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, Venezuela. The growth numbers of these countries between 2006 and 2011 are taken as dependent variable while the factors those constitute the Global Competitiveness Index (basic requirements, efficiency enchancers and innovation) are included as independent variables into the model. Using static panel analysis the explanatory power of those three variables on growth is analyzed and significant results are obtained. TEMEL (basic requirements) and ETKİNLİK (efficiency) variables have positive impact on growth (the coefficients are 6.75 and 6.72 respectively), while the impact of YENİLİK (innovation) on growth is negative (the coefficient is -13.16). According to the Real Business Cycles theory the technological innovations sometimes create cycles by making the current capital unusable. The empirical results of this study support this notion.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :