Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 538

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Van’da tiyatroya katılım üzerine ekonometrik bir analiz

Yazar kurumları :
University of Warwick Department of Economics1, Adnan Menderes Üniversitesi2
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ülkemizde alanında yapılan ilk çalışmalardan biri olup, çalışmada tiyatroya gelen izleyicinin profili ve tiyatro talebini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Kültürel farklılıkların ne şekilde sonuca etki edeceğini tespiti amacıyla Van Devlet Tiyatrosu izleyicileriyle bir anket yapılmıştır. Araştırma kapsamında, tiyatroya oyun izlemek için gelen izleyicilerin demografik ve sosyo-ekonomik profilini, tiyatroya gelme sıklıklarını ve gelememe nedenlerini belirleyen faktörleri ortaya çıkarmak için 22 soruluk bir anket formu izleyiciler tarafından doldurulmuştur. Seyircilerin tiyatro talebinin şiddeti, sıralanmış logit regresyonuyla analiz edilmiştir. Sinemanın tiyatroya katılımı olumlu yönde etkilediği, tiyatroya olan fiziksel uzaklık ile toplu satış biletlerinin ise katılımı olumsuz yönde etkilediği ve sanat eğitiminin tiyatroya katılımı artırdığı görülmüştür. Tiyatro ilk bakıldığında yüksek gelir grubunda olan kişilerin talep ettiği bir sanat çeşidi gibi görülmektedir, regresyon sonuçlarına göre orta gelir grubunda olan kişilerin diğerlerine göre daha çok tiyatroya gittikleri ortaya çıkmıştır. Tiyatro talebinde kadınların erkeklere göre daha istekli oldukları görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study analyzes the factors that affect theater demand and the profile of the audiences in Van State Theater. A survey consists of 22 questions, is conducted to understand and investigate the socio-economic, demographic structure of the audiences in Van. The ordered logistic regression was run to capture frequency of the theater demand. We found that the attendance to the cinema affects to the attendance to the theater in the positive way. Also we observed that the distance to the theater and the whole sale tickets affect the attendance to the theater, negatively. Additionally, it was determined that art education increased the attendance to the theater.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :