Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 550

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’ye makro ekonomik etkileri bakımından 2008 küresel krizi

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile 2008 küresel ekonomik krizinin Türkiye ekonomisini etkileme kanallarının, ülkenin makro ekonomik yapısının krizden etkilenme derecesinin ve ülkede yaşanan 2001 krizi sonrası ekonomik yapıda gerçekleştirilen çeşitli düzenlemelerin krizlere karşı başarı düzeyinin tespiti amaçlanmıştır. Türkiye ekonomisi, 2008 krizinden temelde dört farklı kanaldan etkilenmiştir. Bu kanallar dış talepte azalma, dış kredi azalması, iç kredi daralması ve ekonomiye duyulan güvenin azalmasıdır. Krizin Türkiye’ye makro ekonomik açıdan olumsuz etkileri ise 1994 ve 2001 kriz tecrübeleri ve alınan önlemler dolayısıyla daha çok reel sektörle sınırlı kalmıştır.

Özet İngilizce :

In this study are aimed to determine the channels of influence Turkey’s economy of 2008 global economic crisis, the degree of influence of the country’s economic structure by the crises, and the level of success against crisis some regulations realized in the economic structure after the 2001 crisis that experienced in the country. The country’s economy has been fundamentally affected by four different channels from the crisis. These channels include: a reduction in foreign demand, reduced foreign loans, domestic credit contraction and the decrease in the confidence in the economy. Macro-economic impact of the crisis in Turkey mostly has remained limited with the real sector because of the experience in 1994 and 2001 crises, and the measures taken against the crisis.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :