Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 532

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yeni liberal ekonomi politikaları ve krizlerin kadınların emek piyasası ve ev içinde emek kullanma biçimleri üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası kapitalizm içine düştüğü krizden kurtulmak için, 1980’li yıllardan sonra küresel düzeyde emek ve sermaye ilişkilerini düzenleyen yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Birçok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de devlet merkezli ulusal kalkınma modelinden vazgeçilmiş ve dışa açık ekonomik büyüme stratejileri hayata geçirilmiştir. Kadınlar ve çocuklar bu süreçten en çok etkilenen toplumsal gruplar arasında yer almaktadır. Bu makalede temel olarak, Türkiye’de uygulanan yeni liberal ekonomi politikaları ve ekonomik krizlerin kadınların emek kullanma biçimleri üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Kadınların emek piyasası ve ev içinde emeklerini kullanma biçimleri TÜİK hanehalkı işgücü anket verileri ve diğer sosyolojik alan araştırmalarının sonuçlarına dayanarak analiz edilmektedir.

Özet İngilizce :

In order to get out of the crisis it was trapped in, since 1980s, international capitalism has been in the process of restructuring itself through sorting out the relationships between labor and capital at the global level. As in most developing countries, Turkey opted out of the state-centered national development model and began adopting economic growth strategies of the open market. Among the social groups most affected by the neoliberal capital accumulation processes are women and children.In this article, it is evaluated the impacts of neoliberal policies and the economic crises in Turkey on women’s use of labor. Women’s use of labor in the labor market and in the household is analyzed on the basis of the TUIK Household Labor Survey data and other sociological research results.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :