Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 537

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de otomotiv üretiminin oynaklığının otoregresif koşullu değişen varyans ve genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modelleri yardımıyla analizi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Selçuk Üniversitesi2
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öncelikle doğrusal olmayan ARCH ve GARCH Modellerinin teorik yapısına değinilmiş, ardından Türkiye otomotiv sektörünün 1980'den günümüze geçirdiği gelişim istatistikler ve grafiklerle incelenmiştir. Sonrasında ise ARCH ve GARCH Modelleri yardımıyla otomotiv sanayi üretiminin 2002–2008 yılları arasında oynaklığı ölçülmeye çalışmış ve 2009 yılı Ocak - Haziran aylarına ilişkin öngörüde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Initially in this study nonlineer ARCH and GARCH models having been dealed with their theoric structure, then has been analysed the development of the Turkish automotive ındustry since 1980 to present with statistics and graphics. After this, by the helping of the ARCH and GARCH models has been trying to be measured the volatility of the automative industrial production between the period of 2002 – 2008 and has been projected about the January to June of 2009

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :