Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 559

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de çok partili rejime geçişten sonra tek parti iktidarlarının ekonomik büyüme

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Ülke refahının göstergelerinden biri olan ekonomik büyüme, iktisat politikalarının temel önceliklerindendir. Ekonomi terminolojisinde genel kanı, siyasi istikrarsızlıkların farklı kanallardan ekonomik büyüme oranlarını düşürdüğü, enflasyon oranlarını yükselttiği, kamu borcunu artırdığı, yatırımları azalttığı ve diğer makro ekonomik dengeleri olumsuz etkilediği yönündedir. Örneğin, Türkiye'de 1994 ve 2000-2001 krizleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, krizlerin nedenleri incelenirken krizleri tetikleyen unsurlardan siyasal nedenlere vurgu yapılır. Yine, farklı ülke deneyimlerinin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, koalisyon hükümetlerine göre, demokratik sistem içerisinde, güçlü parlamento desteğine sahip tek parti hükümetlerinin, ekonomik büyüme performanslarının daha güçlü olduğu genel kanaatinin oluştuğu söylenebilir. Bu çalışmada Türkiye'de çok partili rejime geçişten sonraki dönemde tek parti iktidarlarının ekonomik büyüme performanslarının, koalisyon dönemlerinden daha güçlü olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Economic growth which is the indicators of country welfare, is the basic predecessor of economy policies. General opinion in economy terminology, political instabilities effects negatively like decrease the economic growth rates from different channels, increase the inflation rates, raise the public debt, decrease the investments and the other macroeconomics stabilities. For example, studies about 1994 and 2000-2001 crisis in Turkey is emphasized as researching the causes of the crisis. Again, according to different country experiments' results, it can be said that according to coalition goverments, in the democratic system, one-party goverments which have powerfull parliament support have more powerfull economic growth performances. In this study, it was conculueded that era after passed to multi-party system, one-party goverments' economic growth performances are more powerfull.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :