Cilt: 3 Sayı : 1
EN DEĞERLİ MARKALARA SAHİP İŞLETMELERİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI / Human Resources Applications of Businesses Which Have Most Valuable Brands
HUMAN RESOURCES APPLICATIONS OF BUSINESSES WHICH HAVE MOST VALUABLE BRANDS / En Değerli Markalara Sahip İşletmelerin İnsan Kaynakları Uygulamaları
Mahmut AKIN

19 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ar, A.A. (2004). Marka ve Marka Stratejileri, Ankara: Detay Yayıncılık.
Mahmut AKIN