Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 534

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Trips anlaşması ve türkiye ilaç sanayi üzerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F., İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
817
DOI :
Özet Türkçe :

Patent korumasının ilaç sanayinde yapılan yenilikler üzerine olan etkisi her zaman tartışma konusu olmuştur. 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuruluş anlaşmasına ekli olarak kabul edilen TRIPS anlaşmasının Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarını özellikle gelişmekte olan ülkelerde ilaç yeniliklerini kapsayacak şekilde genişletmesi sonu gelmeyecek tartışmaları başlatmıştır. Bu çalışma Türk ilaç sanayinin gelişimini TRIPS anlaşması çerçevesinde incelemektedir. Bu amaçla ilaç sanayindeki patent verilerinin yanında mikro düzeyde başka verilerde incelenmiştir. Verilerin analizi, Türk ilaç sanayinin durumunun yıllar içerisinde kötüleştiğini ve bu trendin özellikle TRIPS anlaşmasından sonra daha da belirgin olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The impact of patent protection on pharmaceutical innovation has been a controversial issue. Adoption of the agreement on TRIPS as part of accession to the WTO in 1994 was accompanied by incessant debate on the extension of Intellectual Property Rights on pharmaceutical innovation particularly in developing countries. This study investigates the evolution of pharmaceutical sector in Turkey with special reference to developments after the TRIPS Agreement. To this end, several performance criteria are explored in addition to the patenting behavior in pharmaceutical sector in Turkey. The data analysis reveals that the condition of domestic pharmaceutical sector has worsened over the years and this trend becomes more visible after the TRIPS Agreement.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :