Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı : 1 Sayfalar 205 - 220 2020-04-30
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HIGH TECHNOLOGY PRODUCT EXPORT: OECD CASE / Yüksek Teknolojili Ürün İhracatını Etkileyen Faktörlerin Analizi: OECD Örneği
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: OECD ÖRNEĞİ / Analysis Of Factors Affecting High Technology Product Export: OECD Case
Gizem YAVUZ,Özgür UYSAL
14 261

Anahtar Kelimeler

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0874-3100Yazar: Gizem YAVUZ Kurum: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-0049-8550Yazar: Özgür UYSAL (Sorumlu Yazar)Kurum: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2020


Makalenin Yazarları
Gizem YAVUZ
Özgür UYSAL