Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 536

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal pazarın coğrafi bölümlendirilmesine ilişkin genç seçmenlere yönelik bir analiz

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Bir taraftan çatışma kaynağı diğer taraftan uzlaşma yolu olarak görülen siyaset sürecinin dinamik, öngörülemez ve kıyasıya rekabetçi yapısı, siyasal aktörlerin rekabette diğerlerinden öne çıkma ve kendilerini rakiplerinden farklılaştırma çabaları, siyasileri iletişim tekniklerinden ve pazarlama stratejilerinden faydalanma yoluna itmiştir. Böylelikle, pazarlama literatüründe "siyasal pazarlama" kavramı ortaya çıkmış ve günümüzde gerek seçim dönemlerinde gerekse diğer dönemlerde pazarlamadan yararlanmadan siyaset yapmak neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Bu anlayışla yürütülen pazarlama çabalarından biri de siyasal pazarın bölümlendirilmesidir. Çalışmada, genç seçmenlerin oluşturduğu siyasal pazarının bölümlendirilmesinde coğrafi değişkenlerin kullanılabilirliği incelenmiş ve pazar bölümlerinin belirlenmesinde coğrafi değişkenlerin açıklayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Dynamic, unpredictable and cutthroat competitive nature of political process that is source of both conflict and compromise, political actors' efforts to outshine in competition and to differentiate themselves over rivals have pushed the politicians to benefit from communication techniques and marketing strategies. In this manner, in marketing literature "political marketing" term has emerged and today either in election periods or in the other periods it is almost impossible politicking without taking advantage of marketing. By this way, one of the handled marketing efforts is segmentation of political market. In the study, the usefulness of geographic variables are tested in segmentation of political market composed of young voters and it is concluded that geographic variables are explanatory in defining market segments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :