Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 538

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık bakanlığı’na bağlı hastanelerde performansa dayalı ek ödeme sisteminin (pdeös) personel tarafından değerlendirilmesi: ankara eğitim ve araştırma hastanesi örneği

Yazar kurumları :
Sağlık Kurumları Yönetim Uzmanı1, Gazi Üniversitesi2, Hacettepe Üniversitesi3, Sağlık Kurumları Yönetimi4
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

PDEÖS, Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık hizmetinin sunumunda başta sağlık personeli olmak üzere tüm personelin kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teşvik etmek için uyguladığı, Bakanlığın ek ödeme oranları, prensipleri ve prosedürlerini belirleyerek kendine bağlı tüm sağlık kurumlarında uygulamaya aldığı personele yönelik bir ödeme sistemidir. PDEÖS, "iş yapan hekime hak ettiği kadar döner sermaye geliri" sağlanması, diğer çalışanların da hastane genel performans puanına göre değerlendirilmesinin öngörüldüğü bir sistemdir. Bu çalışma, hastane personelinin PDEÖS'e ilişkin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada, anketli araştırma metedolojisi temel alınmış ve söz konusu hastanede çalışan 691 personele (personelin %35'ine) ulaşılmıştır. Bu araştırmada, personel gruplarının PDEÖS hakkındaki değerlendirmeleri arasında eğitim durumu, cinsiyet, meslekler ve departmanlar açısından farklılıklar bulunmuştur. Bu sistem, gerek hekimlerin kendi aralarındaki ücret dağılımındaki dengesizlikler, gerekse hekim ve diğer personel ücretleri arasındaki dengesizlikler nedeniyle, personel tarafından adil bulunmamaktadır. Ancak elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, hekimlerin ve diğer hastane personelinin PDEÖS hakkındaki görüşlerinin olumlu olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın sonuçları, personelin PDEÖS'e ilişkin değerlendirmelerinin anlaşılmasına ve sistemin geliştirilmesi için bazı rehber noktaların belirlenmesine yardım edebilir.

Özet İngilizce :

Performance based supplementory payment is a system which is being implemented in all health facilities affiliated to the Ministry of Health, determining the rate, principles and procedures of the supplementory payment to be made to the staff assigned from the revolving capital incomes in order to ensure that health services are improved, and quality and efficient service provision is encouraged. It is a system kept "which provides a doctor who deserves according to working quality with extra payment system depend on performance from revolving fund" in mind. And evaulated the other workers according to hospital general performance point. This study was designed to investigate hospital personnel's perceptions / reviews of performance based supplementory payment system. This stduy was made to analyze evaluations about performnace based supplementaory payment systemes in termes of personel's education status, gender, departments and personel vocations. This study was made on personel Ankara Training and Education Hospital. This study is based on questionnaire research methodology. The study population included 691 hospital personel (35 % of hospital personnel). In this study, it was found that there are the some significant differences among personel's reviews about performance based supplementory payment system in terms of gender, education status, vocations and departments. The health personnel found that this system is unjust because of both of imbalance of fee rates between the doctors theirselves and doctors with the other personel. Study results can help in understanding hospital personnel's perceptions and reviews on the performance based supplementory payment system and in providing in guidelines for the development of performance for payment related to health personnel.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :