Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 543

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Politik pazarlama faaliyetlerinin genç seçmenlerin oy tercihleri üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Politik pazarlama, siyasi parti lideri veya adaylarının en yüksek sayıdaki oy potansiyeline ulaşmaları ve seçimi kazanabilmeleri için kullanılan tekniklerin tümüdür. Bugün dünyada küreselleşmenin de etkisiyle ideolojiler önemlerini yitirmeye başlamışlardır. Bu durum siyasi partilerin gerek programları gerek söylemleri açısından birbirlerine benzemelerine yol açmıştır. Bu nedenle siyasi partiler tanıtım kampanyalarında farklı stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı, özellikle seçim dönemlerinde yapılan politik pazarlama uygulamalarının genç seçmenlerin eğilimleri üzerinde etki oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Saha çalışması Adana’da 355 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiş ve veriler anket tekniği kullanılarak toplanmış, analiz edilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Political marketing is the technique to reach the maximum number of vote of the political party leader or candidates. Today, ideologies lose their importance because of the effects of the globalization in the world. This situation causes to resemble political parties to each other both their programs and their thesis. For that reason, political parties begin to improve different strategies in their election campaigns. This research examines the impact of political marketing activities on the attitudes of the young people. This study presents the results of a survey conducted on a sample of 355 university students in Adana. The data are analyzed statistically and implications discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :