Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 547

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nerji fiyat değişmelerinin ulusal rekabet gücü üzerine etkisi: tekstil ve hazır giyim sektörü üzerine ampirik bir inceleme

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İktisat Bölümü1, Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci MYO2
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üretim sürecinin temel girdisini temin eden enerji fiyatlarının ülkelerin rekabet gücü üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmanın ilk aşamasında, rekabet gücüne ilişkin temel tanımlamalar yapılmış, daha sonra rekabet gücü göstergeleri hakkında bilgi verilmiştir. Literatür özeti yapıldıktan sonra çalışmanın veri ve yöntemi ortaya konulmuştur. Son aşamada da çalışmanın amacı doğrultusunda Türkiye ve Avrupa Birliği–14 (AB14) ülkeleri için rekabet gücü ve enerji fiyatları arasındaki ilişki tekstil ve hazır giyim sektörü bazında “Panel Genelleştirilmiş Momentler Metodu” (panel GMM) analizi yardımı ile ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda, enerji fiyatları ve rekabet gücü arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effects of energy prices which are basic input of production processes, on competitiveness. In this study first, the concept of competitiveness is determinate, and then information on competitiveness indicator is given. After summarizing the literature, the data and methodology of the study are betrayed. At the last stage the relation between competitiveness and energy prices in the context of textile and apparel for Turkey and EU14 countries is explained by panel GMM analysis. As conclusion, a negative relation is found between energy prices and competitiveness.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :