Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 556

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Makro ihtiyat politikaları ve türkiye cumhuriyet merkez bankası’nın 2011 para politikası

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü,1, Kafkas Üniversitesi, Kağızman Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

1990'lardan sonra merkez bankalarının öncelikli görevlerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğuna yönelik geniş bir uzlaşı mevcuttur. Ancak, merkez bankaları, fiyat istikrarını sağlama görevlerinin yanında finansal istikrarı sağlama ve koruma noktasında da önemli görevler üstlenmiştir. Özellikle yaşanan 2008 finansal krizi merkez bankalarının, finansal istikrarın korunmasındaki rolünün ne kadar hayati önem taşıdığını, düzenleme ve denetim için makro ihtiyat politikalarının önemini göstermiştir. Bu bağlamda para ve ihtiyati politikalar arasında güçlü bir tamamlayıcılık söz konusudur. Güçlü bir finansal sistem etkin para politikaları için bir ön koşuldur. Zayıf bir finansal sistem para politikası önlemlerinin etkinliğini azaltır ve düzensiz parasal bir ortam finansal istikrarsızlığı tetikler. Son krizin sonuçları bir bütün olarak finansal sistemin makro ihtiyati denetiminin ve düzenleyici bir çerçevenin gerekliliğini ortaya koymuştur. Makro ihtiyat politikaları bir bütün olarak finansal sistem üzerine odaklanan ve sistemik riskin izlenmesi, değerlendirilmesi ve küçültülmesini içeren politikalardır.

Özet İngilizce :

After the 1990's there is a broad consensus that central banks' primary responsibility is to preserve monetary (price) stability. But they also have an important role to play in promoting financial stability. Especially the last financial crisis has demonstrated the vital role of central banks in safeguarding financial stability and the importance of the macroprudential approach to regulation and supervision. In this context there is a strong complementarity between monetary and prudential policies. A sound financial system is a prerequisite for an effective monetary policy. A week financial system undermines the efficacy of monetary policy measures, and a disorderly monetary environment can trigger financial instability. The consequences of the financial crisis have demonstrated the need for broadening the regulatory framework and the macro-prudential supervision of the financial system as a whole. The macroprudential policies focuses on the financial system as whole and involves the monitoring, assessment and mitigation of systemic risk.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :