Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 532

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yönetim, mülkiyet ve kontrol yapıları ve şirketlerin finansal performanslarına etkileri (imkb imalat sanayi örneği)

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF1, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, şirketlerin hukuki, ekonomik ve sosyal unsurlarla şekillenen sermaye sahipliği (mülkiyet) ve kontrol yapıları incelenerek, İMKB 100 İmalat Sanayi Sektöründeki şirketlerin finansal performanslarına etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, sermaye sahipliği ve kontrol yapısına ilişkin en büyük hissedarın payı ve en büyük hissedarın genel kurula hakimiyeti oranları ile finansal performansa ilişkin aktiflerin karlılığı, satışların karlılığı, özsermayenin karlılığı ve Tobin q oranları ilişkilendirilmiştir. Oluşturulan regresyon modellerine göre en büyük hissedarın şirket üzerindeki mülkiyeti ve kontrol gücü artıkça aktiflerin karlılığı, satışlarının karlılığı ve özsermayenin karlılığı azalmakta fakat Tobin q oranı artmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study is aimed to determine the impacts on the financial performances of the ISE manufacturing companies by analyzing the capital ownership and control structure of companies which are affected by legal, economic and social dimensions of the Istanbul Stock Exchange (IMKB 100). For this purpose, capital ownership and control structure related to the share of the largest shareholder and general assembly control rates of the largest shareholder on the financial performance, profitability of assets, profitability of sales, profitability of equity capital and Tobin q ratio are regressed. According to the regression model created on the when largest shareholder of the company ownership and control of power has increased, profitability of assets, profitability of sales, profitability of equity capital have decreased, but Tobin q ratio has increased.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :