Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 545

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kriz ve bir para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi’nin rolü

Yazar kurumları :
Marmara Üni. İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1, Gaziosmanpaşa Üni. İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Keynes, Bretton Woods sistemi çerçevesinde, sermaye hareketlerinin serbest olmadığı, kurların sabit ve para politikasının da parasal hedefleme stratejisine göre yönetildiği bir düzeni savunuyordu. 1973 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü ile Friedman’ın önerdiği serbest kur sistemi gündeme geldi. 1990’lı yıllardan itibaren sabit kur yerine dalgalı kur, parasal hedefleme yerine enflasyon hedeflemesi ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomik düzen genel anlamda tercih edildi. 2008 Küresel Finans Krizi süresince yapılan gözlemler, merkez bankalarının uygulamış olduğu para politikalarının farklı farklı tepkiler verdiğini ortaya koymaktadır. Doğal olarak bu durum, merkez bankalarının izlemiş olduğu para politikası stratejisiyle yakından ilgilidir. Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi stratejisinin, esnek kur rejimini içermesine bağlı olarak, merkez bankalarına politika uygulamalarında, “esnek davranış” fırsatı sunduğu, döviz kuru hedeflemesi (sabit kur rejimi) ya da parasal hedefleme gibi “katı davranış” gerektiren stratejilere göre, kriz karşısında daha başarılı bir sınav verdiğini ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

In a frame of Bretton Wood system, Keynes was defending such an arragement that capital movements were not free and foreign exchange was fixed and also monetary policy is managed by the strategy of monetary targeting. Together with the collapse of Bretton Wood system in 1973, Friedman’s free exchange rate system came into question. After 1990’s, It was preferred an economic adjustment which supports floating exchange rate instead of fixed exchange rate, inflation targeting instead of monetary targeting as well as free capital movements During 2008 Global Financial Crisis the observations showed that the monetary policy applied of central banks gave different reactions different. Of course, this situation is closely related with, the monetary policy strategy followed of central banks have followed. This study detected that the strategy of inflation targeting, in view of contain flexible exchange rate regime and on the policy practices of the central bank, “flexible behavior” opportunity , gave a more successful test in the face of crisis than strategies such as exchange rate targeting (fixed exchange rate regime) or monetary targeting that requires “solid behavior”.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :