Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 531

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel açıdan bilgi toplumu

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş, birçok alanda değişim meydana getirmiştir. Değişim, öncelikle ekonomi kurumunda ortaya çıkmıştır. Değişime en geç yanıt ise, kültürel yapıdan gelmiştir. Bilgi temelli sosyo-ekonomik yapı kültürel yapıyı etkilemiştir. Yeni toplum modelinde standartlaşma ile merkezileşmenin yerini bireyselleşme ve kültürel çeşitlilik almıştır. Gerçekten, bir yandan bireysel özgürlükler ortak değerlerin üstünde tutulmaya başlanmış, diğer yandan küreselleşme süreciyle birlikte ekonomik alanda olduğu gibi kültürel alanda da sınırlar kalkmış ve kültürler birbirleriyle etkileşim içerisine girmiştir. Makalenin amacı, bilgi toplumunu kültürel açıdan incelemektir.

Özet İngilizce :

The transition from industrial society to the information society have bring about change in many areas. Change, primarily in economic institutions has emerged. Response to change is the latest cultural structure has come from. Knowledgebased socio-economic structure has affected the cultural structure. In the model of the new community, cultural diversity and individualism have taken place instead of standardization and centralization. Indeed, the common values of individual liberty will be kept on the other hand, the process of globalization in the economic field as well as in cultural fields has lifted borders and cultures interact with each other has entered into. The purpose of the article, the information society is to examine the cultural perspective.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :