Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 538

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kanonik korelasyon analizi ile iş tatmini ve bilgi yönetimi uygulamaları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1
Görüntülenme :
668
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bilgi yönetimi ve iş tatmini etkileşimini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, termal bir konaklama işletmesi örnek alınmıştır, çünkü bu işletmede, kurumsal rekabetin ve söz konusu iki değişkenin etkileşiminin yüksek olduğu düşünülmektedir. Veriler 198 çalışandan elde edilmiştir ve 177 kullanılabilir ankete ulaşılmıştır. Yapıları etkileyen temel faktörleri belirlemek için faktör analizleri uygulanmıştır. Daha sonra bu iki yapı arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için kanonik korelasyon uygulanmıştır. Kanonik korelasyon katsayısının pozitif ve anlamlı olması iş tatmini ile bilgi yönetimi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to obtain the interaction between knowledge management and job satisfaction. Thus, a thermal hotel firm was sampled, because it was thought that the interaction between two variables and institutional competition could be high at this firm. Data were obtained from 198 employees and 177 usable questionnaires were acquired. Factor analyses were employed to identify key factor constructs. Then canonical correlation was applied to examine relationship between the identified constructs. Positive and significant canonical correlation coefficient reveals that there is a positive relationship between job satisfaction and knowledge management.

Anahtar kelimeler :

,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :