Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 546

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işsizlerin bakış açısıyla ekonomik kriz sonrasında bursa özel sektöründe istihdam

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

2008 yılının son dönemlerinde ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın tüm ülkeleri derinden etkilemiştir. Ülkemiz reel kesimi de, küresel krizden etkilenerek önemli kayıplar vermiş ve yaşanan ekonomik krizin istihdam üzerindeki olumsuz etkisi ciddi bir şekilde hissedilmiştir. Türkiye’de sanayileşmiş ve istihdam kapasitesi yüksek kentlerimizden biri de Bursa’dır. Bu araştırmada işsizlerin bakış açısıyla; kriz sonrasında Bursa özel sektöründe istihdam koşulları hakkında bilgi edinmek ve elde edilen bulgulardan hareketle Bursa’da işsizlikle mücadelede önceliklerin belirlenmesine yardımcı olacak ipuçları bulmak amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

The global economic crisis that occurred in developing and developed countries in last period of 2008 has deeply affected all countries without discrimination. Our country’s real sector also has given important losses by affecting from the global economic crisis and the negative effects on experienced the economic crisis seriously have been felt. Bursa is one of the industrialized countries which have capacity of employment in Turkey. The aim of this study is to obtain the information about employment conditions by using perspective of unemployed person and to find the clues which will help determine priorities in the struggling with unemployment in Bursa

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :