Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 533

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firma yatırımları üzerinde kaldıracın etkisi: türk sermaye piyasası üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, firma yatırım kararları üzerinde kaldıracın etkisini incelemektir. Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymet Borsası’na kayıtlı 110 firmaya ait toplam 492 gözlem sayısından yararlanılmıştır. Ampirik analizlerde regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. 2000-2006 yıllarını kapsayan çalışmada konuya ilişkin daha önce yapılan çalışmalarda (Lang v.d., 1996; Aivazian v.d., 2005) kullanılan model esas alınmıştır. Yapılan ampirik analiz sonucunda, firma yatırımları üzerinde kaldıracın negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca, firmalar büyüme fırsatları esas alınarak büyük ve küçük firmalar olarak sınıflandırılmış ve yüksek büyüme fırsatlarına sahip firmalara göre, düşük büyüme fırsatlarına sahip firmalarda kaldıraç ve yatırım arasında var olan negatif ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The main pupose of this study is to investigate the effect of leverage on firm investements. In the study, we used totally 492 observations related to 110 publicly traded firms on Istanbul Stock Exchange. The regression and correlation analysis are used in the empiric analysis. In the study covered 2000 – 2006 periods, the model used previous studies (Lang v.d., 1996; Aivazian v.d., 2005) is based. In the result of empiric analysis, It is seen that there is a negative effect of leverage on firm investements. In the study, in addition, firms are classified as small and big size according to growth opportunities.The negative relation between leverage and investment is statistically stronger for firms with low growth opportunities than those with high growth opportunities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :