Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 533

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal otoritelerin reorganizasyonu: twin-peak modeli

Yazarlar :
Yazar kurumları :
SPK1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada yaşanan son finansal türbülans diğer hususların yanısıra finansal düzenleme ve denetimin yapısının da yeniden değerlendirilmesine ve optimum bir yapının varlığının sorgulanmasına neden olmuştur. Bu konuda yapılan değerlendirmeler finansal düzenleme ve denetimin yapısına ilişkin olarak optimum bir organizasyonun bulunmadığı, özellikle finansal kriz dönemlerinde her yapının kendi içinde avantaj ve dezavantajları bulunduğu yönündedir. Finansal düzenleme ve denetimin etkinliği, oluşturulan yapının finansal düzenlemelerin amaçlarını yerine getirmede gösterdikleri başarı ile yakından ilgilidir. Finansal düzenlemelerin amaçları, finansal piyasalarda ortaya çıkan “hataların” önlenmesine yönelik olduğuna göre, düzenleme ve denetim yapısının da bu amaçlar çerçevesinde oluşturulması aynı zamanda “hataların” da berataraf edilmesinde etkinlik sağlayacaktır. Bu çalışmada, twin-peak modeli olarak da adlandırılan ve finansal düzenleme ve denetimde amaçsal yaklaşım çerçevesinde Türk finansal otoritelerinin reorganizasyonuna yönelik önerilere yer verilmektedir.

Özet İngilizce :

Recent turmoil in financial markets, beyond other issues, also forced the reevaluation and questioning of the optimal structure for financial supervision and regulation. In this reevalution, the conclusion is there’s not an optimal structure for financial regulation and supervision and each structuring has its own advantages and disadvantages especially in crisis environments. The efficiency of financial regulation and supervision is closely pertained to the sucees in achiving the objectives of financial regulation and supervision. Since the objectives of financial regulation and supervision is to avoid the “failures” in financial markets, structuring the organization of financial regulation and supervision based on the “objectives” will at the same time serve to prevent these failures. In this paper, it is aimed to comment on the reorganization of Turkish financial authorities with regard to objective based appoach, so called twin-peak model.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :