Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 530

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma ilişkileri ve güven

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel değişim sürecine paralel olarak çalışma ilişkileri farklılaşmaktadır. Değişen çalışma ilişkileri bağlamında güven kavramında da bir dönüşüm yaşanmaktadır. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki güvenin düşük veya yüksek düzeyde olmasına bağlı olarak, kontrol ve gözetim kavramları önemli hale gelebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışma ilişkilerinde yaşanan güven olgusunu, endüstri toplumundaki “çalışma”dan itibaren, endüstri-sonrası toplumda yükselen “sanal çalışma” bağlamında incelemektir. Bu çalışma sonucunda anlaşılmaktadır ki, günümüz çalışma ilişkilerinde güvenin esas olması için hem yöneticilere, hem de çalışanlara sorumluluk düşmektedir. Yöneticiler yönetim anlayışında geleneksel gözetim ve kontrolden vazgeçerek “sonuçlara göre yönetim”in ilkelerini uygulamalıdırlar. Çalışanlar ise “öz denetim”lerini yaparak ve vasıf düzeylerini sürekli yükselterek, yöneticilere yüksek güvenle karşılık vermelidirler.

Özet İngilizce :

In parallel to historical evolution period, working relations have become differentiated. The notion of trust has also been transforming in the changing working relations. Depending upon the degree of trust, whether it is high and low, between managers and employees, the notions of control and surveillance are getting more important. This study aims to analyze the notion of trust in working relations, from times of “work” in the industrial society to “virtual work” in the post-industrial society. The results of this study show that having trust as the basis of current working relations puts responsibility both on managers and employees. To do this, managers should adopt the criteria of “management by results” which will mean dropping traditional means of surveillance and control in their management strategy. Besides this, employees too should support their managers in a higher degree of trust through adopting “self-discipline” and constantly improving their skill levels.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :