Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 547

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların öfke duyguları ve ifade şekilleri: sağlık sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.1, T.Ü.S.B.E.İşletme A.B.D. Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi.2
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Öfke, günlük hayatta yaşanan bir süreç olarak değerlendirildiğinde bir çok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Öfkeli olan bir birey öfke anında normalken sergilemeyeceği davranışları gerçekleştirmekte veya söylemeyeceği sözleri sarf etmektedir. Böylece öfke sonucunda, önce kişinin kendisi ve çevresindeki iş arkadaşları bundan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bu çalışmada iş yapısı nedeniyle stresli olan hastane ortamında görev yapan sağlık personelinin öfke duyguları ve ifade şekilleri araştırılmış ve elde edilen bulgular analiz edilerek sonuçlar açıklanmıştır. Araştırma sonucunda hastanede çalışan sağlık personelinin öfke yaşamalarına rağmen öfkelerini içlerine attıkları, dışarıya yansıtmadıkları, öfkelerini baskı ve kontrol altında tutabildikleri belirlenmiştir. Ayrıca sağlık personelinin ünvan, medeni durum, cinsiyet ve aylık gelir ile öfke duyguları ve ifade şekilleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

When anger is considerated as a process in the daily life, it causes several negative results. In anger moment an angry individual shows behaviours and uses words that he/she doesn’t normally. Thus, as a result of anger the individual himself/ herself and his/her colleagues are effected negatively. In this study, anger emotions and expression ways of the health personnel who work in hospital ambience which is stressful because of its work structure, are ascertained and the results are explained by analysing the findings. As a result of the research done, it is determined that the health personnel who work in hospital, keep their anger to themselves even though they have anger, they don’t reflect it, they can keep their anger under control and pressure. Furthermore, it is determined that there is not a significant difference between anger emotions and expression ways and title, marital status, gender and monthly income of the health personnel.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :