Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 530

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılıkta özkaynak ve getiri ilişkisi: türkiye’deki ticari bankalar üzerine bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bankalar için getiri ve özkaynak arasındaki ilişki önemli bir konu olup, iki kavram arasında olması beklenen nedensellik ilişkisi, getiriden özkaynağa doğru bir Granger-nedenselliği yönündedir. Bu durum, bankaların marjinal kârlarının bir bölümünü dağıtmayıp özkaynak artışı yarattıkları otofinansman hipotezi ile de uyumludur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı bankacılıktaki özkaynak-getiri ilişkisini incelemektir. Çalışmada, özellikle özkaynaktan getiriye doğru bir Grangernedenselliği olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla Türkiye’deki ticari bankaların 1988-2007 yılları arasındaki yirmi yıllık döneme ilişkin verileri eşbütünleşme ve Granger nedensellik teknikleri kullanılarak analize tabi tutulmaktadır. Uygulama sonucunda beklentilere uygun olmak üzere getiriden özkaynağa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu bulgu geleneksel beklentiyle uyumlu olup, sermaye yeterliliği konusundaki tartışmalara katkı sağlama anlamında önemlidir. Ayrıca elde edilen bulgular Berger’in (1995) ABD piyasası üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasındaki analizlerden ikincisi olan 1990-1992 dönemi bulgularıyla paralellik göstermektedir.

Özet İngilizce :

The relationship between return and equity capital of banks is an important issue, and is expected to be a Granger-causality running from return to equity. This is in accordance with the hypothesis that banks retain a portion of their marginal earnings in the form of equity increases. At this respect, the purpose of this study is to examine the relationship between return and equity in banking. The efford is especially given to explore whether a Granger-causality from equity to earnings exists. For the purpose, the data set of commercial banks in Turkey over the period of 1988-2007 is analyzed by applying cointegration and Granger-causality techniques. The empirical findings suggest a causality running from earnings to equity. As well as being consistent with general expectations, this result also carries important policy implications in contributing to discussions on capital adequacy. Moreover, our main finding is also in line with the second outcome of Berger’s (1995) analyses conducted on the US banks for two different periods, 1983-1989 and 1990-1992.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :