Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 556

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Banka portföyündeki kamu borçlanma senetlerinin, tms 39 kapsamındaki finansal araç kategorizasyonlarına göre simüle edilen portföylerde değerlemesi ve değerleme sonuçlarının analizi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi2
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede optimal menkul kıymet portföyünün seçimine ilişkin kararın verilmesine katkı sunmak amacıyla sanal portföyler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu portföylere hesaplanan itfa edilmiş maliyetler ve gerçekleşmiş piyasa fiyatları uygulanarak, mali tablo sonuçlarına olan yansımaları analiz edilmiştir. Hazine'nin Türk Lirası cinsinden ihraç ettiği değişken kupon faizli, sabit kupon faizli ve iskontolu devlet tahvillerinden birer örnek seçilmiştir. Seçilen bu kıymetlere ilişkin etkin faiz yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değerlerindeki gelişim trend ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan alım satım amaçlı finansal varlık grubuna sınıflanan menkul kıymetlerin, mali tablo sonuçlarını likidite ve vade uyumu açısından olumlu etkilediği gözlenmiştir ancak trend analizi çerçevesinde dönem kar zararının istikrarsız bir seyir izlemesi sebebiyle portföy ağırlığının olabildiğince düşük tutulması gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this article, virtual portfolios were formed in order to contribute to the decision of selecting optimal securities portfolio. Calculated amortized costs and realized market prices were applied to these virtual portfolios, in this way reflections of this application upon financial results were analysed. Out of the government bonds issued as Turkish Lira, one samples of floating and fixed rate notes together with discounted note were selected. Development of net present value of these selected securities calculated according to effective interest method was examined by using trend anaysis and comparative anaysis method. According to results of the analysis, it was observed that the securities classified under trading group of financial assets which were reflected to income statement of fair value difference influenced financial results positively in terms of liquidity and maturity match, however, it was concluded that porfolio weight should be kept as low as possible since profit for the period moved in a instable way within the context of trend analysis.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :