Biyotıp ve Sağlık Bilimlerin'nde Doktora'da Kalite Standartları Ve Orpheus

Kaynakça

Nerad M, Heggelund M (eds): Toward a Global PhD, Univ Washington Press 2008

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

The Bologna Declaration of 19 June 1999; Joint declaration of the European Ministers of Education. http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf

“Realising the European Higher Education Area”. Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003. www.eua.be

http://www.eua.be/Home.aspx

ORPHEUS 2009 position paper: Towards Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences. 2009. www.orpheusmed.org ve www.orpheus2009.org

Mulvany M, Lackovic, Z, & Güner GA. Educational Article. Proceedings of the 6th ORPHEUS Conference on PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, Turkish Journal of Biochemistry, Special Issue, (Güner G, Kırkalı G & Doluca M, editors), 36(1)2011

Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe (ORPHEUS/AMSE/WFME). Aarhus University Press, Denmark, 2012

Lackovic, Z & Güner G. Orpheus and the European Vision in Biomedicine and Health Sciences. MUSBAD 2012: 2(Sppl.2)

Güner, AG. An innovative model for PhD Education in Turkey. ORPHEUS Conference, 6-8 September 2007, Helsinki. Programme and Abstract Book

Orer, H. An Overview of the Doctoral Education in Health Sciences in Turkey. Turkish Journal of Biochemistry-Turk J Biochem] 2011; 36 (1); 42-44

Cavdar Z, Ulman C, Kirkah G, Baydur H, Güner AG. Careers and Research Performance of PhD Programme Graduates of Health Sciences in Turkey [Türkiye’de Saghk Bilimleri Doktora Programlarından Mezun Olanlann Kariyerleri ve Araştırma Performansları]. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry-Turk J Biochem] 2013; 38 (1) ; 118-125

Mulvany M. Biomedical PhD Education- An International Perspective. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2013,112, 289-295

510 192

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Program

Prgoram PROGRAM

Tezler

Tezler TEZLER

Seminerler

Seminer SEMİNER

Biyotıp ve Sağlık Bilimlerin'nde Doktora'da Kalite Standartları Ve Orpheus

Gül GÜNER AKDOĞAN

İNFLAMASYON VE OTOİMMÜNİTENİN EPİLEPSİ PATOGENEZİNDEKİ YERİ

Ebru Nur VANLI-YAVUZ, Erdem TÜZÜN, Betül BAYKAN

8q24 bölgesi çocukluk çağı lenfoblastik lösemiler için potansiyel risk oluşturur mu?

Ozden Hatırnaz NG, İsmail CAN, Sinem FIRTINA, Yucel ERBİLGİN, Uğur ÖZBEK, Muge SAYİTOGLU

Asistan Platformu

Asistan Platformu ASİSTAN PLATFORMU

Haberler

Haberler HABERLER