Behçet Hastalığı’nda IL-10 Geni Ekspresyonu ve rs1554286 SNP İncelenmesi

Amaç: Behçet hastalığı (BH) genel olarak tekrarlayan oral aftlar, genital ülserasyonlar, deri lezyonları ve üveit ile karakterize olan kronik inflamatuar bir hastalıktır. BH’nın etiyopatogenezini aydınlatmayı hedefleyen pek çok genetik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada IL-10’da bulunan rs1554286 tek nukleotid polimorfizmi (SNP) ve IL10 gen ekspresyonunun BH’ında incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada DNA ve RNA izolasyonu için Behçet Hastaları (n=45) ve sağlıklı kontrollere (n=28) ait kan örnekleri toplanmış ve rs1554286 SNP genotiplemesi gerçek zamanlı PZR ile çalışılmıştır. Yeterli miktarda RNA elde edilen örneklerden (29 BH, 23 sağlıklı kontrol) cDNA elde edilerek IL-10 gen ekspresyonu yapılmıştır. Bulgular: IL-10 geni ekspresyon ve SNP genotiplemesi sonucunda BH ve sağlıklı kontroller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. Sonuç: Behçet hastaları ve sağlıklı kontroller arasında IL-10 geni ekspresyon ve SNP genotiplemesi karşılaştırması yapılan çalışmamızda iki grup arasında fark saptanmamıştır. Bu durum çalışmamızdaki örneklem sayısının azlığı nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğinden daha yüksek örneklem sayılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Investigation of IL-10 Gene Expression and rs1554286 SNP in Behçet's Disease

Objective: Behçet's disease (BD) is a chronic, recurrent and inflammatory disorder characterized by oral and genital aphthous ulcerations, uveitis, skin lesions and skin pathergy reaction. There are many genetic studies focused on determining BD etiology. In this study, we aimed to investigate IL-10 gene expression and rs1554286 single nucleotide polymorphism (SNP) which is located in IL-10 gene. Material and Method: In this study, the blood specimens of BD patients (n=45) and healthy controls (HC) (n=28) were collected for RNA and DNA extraction. We genotyped rs1554286 from the DNA samples (45 BD, 28 HC) using real time PCR. We identified the IL-10 gene expression levels from cDNA samples of patients with sufficient sample amounts (29 patients with BD and 23 HCs). Results: We compared the expression levels of IL-10 gene and also genotyping analysis, and no significant difference was observed between BD patients and HC. Conclusion: In our study, which compared IL-10 gene expression and SNP genotyping between Behçet patients and healthy controls, no difference was found between the two groups. Since this may have occurred due to the low number of samples in our study, studies with higher sample numbers are needed.

Kaynakça

1. Alpsoy E, Aktekin M, Er H, Durusoy C, Yilmaz E. Distribution and frequency of papulopustular lesions in Behçet's disease. Int J Dermatol 1998; 37: 839-43. [CrossRef]

2. Borlu M. Behçet Hastalığında Etyopatogenez ve Klinik bulgular. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2007; 16(1): 63-72.

3. Gül A, Ollier WE, Silman AJ, Worthington J. Behçet's disease: An update on the pathogenesis. Clin Exp Rheumatol. 2001; 19(Suppl. 24): S6-S12.

4. Karasneh J, Gül A, Ollier WE, Silman AJ, Worthington J. Whole-Genome Screening for Susceptibility Genes in Multicase Families With Behcet's Disease. Arthritis Rheum 2005; 52: 1836-42. [CrossRef]

5. Mizuki N, Meguro A, Ota M, Ohno S, Shiota T, Kawagoe T, et al., Genome-wide association studies identify IL23R-IL12RB2 and IL10 as Behçet's disease susceptibility loci. Nature Genetetic 2010; 42: 703-7. [CrossRef]

6. Remmers EF, Cosan F, Kirino Y, Ombrello MJ, Abaci N, Satorius C, Le JM, et al., Genome-wide association study identifies variants in the MHC Class 1, IL 10 and IL 23R-IL12RB2 regions associated with Behcet's disease. Nature Genetic 2010; 42: 698-702. [CrossRef]

7. Hou S, Yang Z, Du L, Jiang Z, Shu Q, Chen Y, et al. Identification of a susceptibility locus in STAT4 for Behçet's disease in Han Chinese in agenome-wide association study. Arthritis Rheum 2012; 64: 410413. [CrossRef]

8. Kang EH, Kim S, Young Park M, Choi JY, Choi IA, Kim MJ, et al. Behçet's disease risk association fine-mapped on the IL23R-IL12RB2 intergenic region in Koreans. Arthritis Res Ther 2017; 19: 227. [CrossRef]

9. Afkari B, Babaloo Z, Dolati S, Khabazi A, Jadidi-Niaragh F, Talei M, et al. Molecular analysis of interleukin-10 gene polymorphisms in patients with Behçet's disease. Immunol Lett 2018; 194: 56-61. [CrossRef]

10. Alipour S, Nouri M, Khabbazi A, Samadi N, Babaloo Z, Abolhasani S, et al., Hypermethylation of IL-10 gene is responsible for its low mRNA expression in Behçet's disease. J Cell Biochem 2018; 119: 6614-22. [CrossRef]

11. Yu H, Zheng M, Zhang L, Li H, Zhu Y, Cheng L, Li L, et al. Identification of susceptibility SNPs in IL10 and IL23R-IL12RB2 for Behçet's disease in Han Chinese. J Allergy Clin Immunol 2017; 139: 621-7. [CrossRef]