Cilt: 13 Sayı : 23
d
16. YÜZYILA AİT BİR TARIM METNİ: KİTABÜ’L – FELAHAT
An Agricultural Manuscript of the 16th Century: Kitab Al–Falaha
Ayfer AYTAÇ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ece, Selami. (2007). Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri, Fenomen Yay., Erzurum