Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Piyano öğretiminde deşifre becerisinin kazandırılması

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Konya Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, piyano öğretiminde deşifre için yazılmış parçalarla düzenli olarak yapılan çalışmaların piyanoda deşifre çalma becerisinin kazandırılmasına etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ön test – son test kontrol gruplu desene dayalı deneysel bir çalışma olup, Konya Çimento Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü birinci sınıfta okuyan 6'sı deney, 6'sı kontrol grubundan oluşan 12 öğrenci ile yapılmıştır. İki gruba da uygulanan ön testin ardından, deney grubuna 13 hafta boyunca düzenli olarak deşifre çalışmaları yaptırılmış, üç kez ara gözlem kayıtları alınmıştır. Deneysel uygulama sonunda ön testte ki ölçümler son testte tekrar deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Verilerin, Mann Whitney U ve Wilcoxon işaretli sıralar testi analizlerine göre; deney ve kontrol grupları arasında ön test için seviye farkı olmadığı, son testte ise deney grubu lehine anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda düzenli deşifre çalışmaları yapan deney grubunun deşifre becerisini kazanmada olumlu yönde gelişme gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The present study aims to analyze the effects of regular sight reading exercises, made on the piano with pieces created solemly for this aim, on the acquisiton of sight reading piano playing skills. The study, an experimental study based on pretest –post test, research and control group design, is conducted with 12 first graders in the Music department, six students in the experimental and six in the control group, of the Konya Çimento (Cement) Fine Arts and Sports High School. After the students in both groups were adminstered a pre test, sight reading exercises for playing the piano were conducted with the experimental group for 13 weeks with three intermittent recordings. At the end of the experimental study, the evaluation made with the pre-test, were conducted again with the post test. The analysis of the data using Mann Whitney U ve Wilcoxon tests revealed in the pre-test no significant results among the two groups; however, a statistically significant outcome in favour of the experimental group was prevalent in the result of the post test. Thus, it can be assumed that the experimental group conducting regular sight reading exercises for playing the piano, has shown an enhancement in the acquisition of playing the piano by sight reading skill.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :