Cilt: 18 Sayı : 33
Seğir-nāme -Floransa Riccardana Kütüphanesi Nüshası-
SEĞİR-NĀME -A COPY IN RICCARDIANA LIBRARY, FLORENCE-
Süleyman EROĞLU

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Devellioğlu, Ferit (1993). Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara.
Süleyman EROĞLU