Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi kartı tutum ölçeği üzerine bir yapısal eşitlik modeli uygulaması

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Girginer ve ekibinin (2008), Hayhoe ve ekibi (1999) tarafından geliştirilen Kredi Kartı Tutum Ölçeği'ni temel alarak Türkiye'deki yüksek öğretim öğrencileri için uygulanabilecek Kredi Kartı Tutum Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenilirliğini Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanarak araştırmaktır. Çalışmada, 2008 yılında yapılan anket çalışmasının verileri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, DFA ile elde edilen ölçeğin dört boyutlu yapısının geçerlilik derecesinin, önceki çalışmada Açıklayıcı Faktör Analizi ile elde edilen beş boyutlu yapısının geçerlilik derecesinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Yapısal modelin uyum iyiliği göstergeleri, iyi uyum sınırları içerisinde yer almıştır. Kredi kartı kullanımına yönelik kaygısal, kavramsal ve duygusal boyuttaki tutumların kredi kartı kullanımına yönelik davranışları etkileyeceği düşüncesiyle oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli (YEM), istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. YEM'nden elde edilen sonuçlara göre davranışlar üzerinde en fazla etkiyi pozitif yönde kaygısal tutumlar (0.53) yapmaktadır. Öğrenciler, kredi kartı kullanımıyla ilgili kaygıları arttıkça, finansal risklerini azaltmak amacıyla daha fazla sayıda ve çeşitte kredi kartı kullanma eğilimi sergilemektedirler.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to search for the validity and reliability of the Credit Card Attitude Scale developed by Girginer and her team (2008) grounding on the scale which had been formed by Hayhoe and his team (1999) with the help of Confirmatory Factor Analysis (CFA). The scale in question had been modified for the high education students living in Turkey. Data of the survey made in 2008 was used in this study, too. Findings of the study exhibited that validity degree of the scale with four dimensions formed by CFA was higher than the validity degree of the scale with five dimensions formed by Explanatory Factor Analysis. Goodness of fit indicators calculated for the structural model took place in the goodness of fit limits. The Structural Equation Model (SEM) established with the idea that the attitudes towards credit card usage in anxiety, cognitive and affective dimensions affected credit card usage behaviours, was found to be significant statistically. According to the results of the SEM, anxiety attitudes have the greatest positive effect (0.53) on the behaviours. Also it was found that students have tendency to use more credit cards of different kinds for decreasing their financial risks when their anxieties related with credit card usage get more and more.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :