Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetiminde etmen tabanlı modelleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Polis Akademisi, Güvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, bilgi çağının ve açık toplumlara ait sosyo-politik
taleplerin baskısı altındaki modern kamu yönetimi ve politika
oluşum süreçlerinin daha etkin formüle edilebilmesi ve
incelenmesine yönelik olarak bir simülasyon yöntemi olan
etmen tabanlı modellemenin (ETM) rolünü incelemeyi amaçlamaktadır.
ETM, karmaşık bağdaşır sistemleri (kbs) kendi
bileşenleri perspektifinden anlama amaçlı oluşturulan simülasyona
dayalı bir araştırma metodudur. Bu çalışmada yöntem
olarak etmen tabanlı hesaplama ve Netlogo yazılım dili kullanılarak
örgütsel tasarım ve örgütsel risk analizi ile ilgili iki örnek olay
incelenmiştir. Elde edilen bulgular, ETM’nin, gerek örgütsel
tasarım gerekse risk analizinde politika oluşturmada birçok farklı
alternatif senaryolardan en elverişli olanını belirleyen ve politika
oluşturmada yapı ve süreçlerin anlaşılması için fırsatlar sunan
etkin bir platform olduğunu ortaya koymaktadır. Gelecekte,
bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle kbs’lerin
doğasını anlamak ve bu sistemlerin geleceğiyle ilgili karar
vermede ETM’nin rolü ile ilgili birçok araştırmaya ihtiyaç vardır.

Özet İngilizce :

This study aims to explore the role of agent based modeling
(ABM) as a simulation method in analyzing and formulating the
policy making processes and modern public management that
is under the pressure of information age and socio-politic
demands of open societies. ABM is a simulative research
method to understand complex adaptive systems (cas) from
the perspective of its constituent entities. In this study, by
employing agent based computing and Netlogo language, two
case studies about organizational design and organizational risk
analyses have been examined. Results revealed that ABM is an
efficient platform determining the optimum results from
various scenarios in order to understand structures and processes
about policy making in both organizational design and
risk management. In the future, more researches are needed
about understanding role of ABM on understanding and
making decision on future of cas especially in conjunction with
developments in computer technologies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :