Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmen adaylarının küresel isınma konusundaki görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi2
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, dünyayı tehdit eden bir çevre sorunu olan küresel
ısınma konusunda İlköğretim öğretmen adaylarının konuyla ilgili
algı, görüş ve düşüncelerinin saptanması amacıyla yapılmıştır.
Araştırma; 10 ilköğretim öğretmen adayı ile yürütülmüştür.
Araştırmada veriler, yüz yüze sözlü görüşmeler ile toplanmıştır.
Toplanan nitel veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının küresel
ısınmanın olası sonuçlarından endişe duydukları ve çevresel
problemler konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları
görülmektedir. Öğretmen adaylarının, sera etkisi, ozon
tabakası problemi, asit yağmurları gibi çevre problemleri
arasında yanlış neden-sonuç ilişkisi kurdukları sonucuna
ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Through this research, it has been aimed to determine the
perceptions, opinions and ideas of pre-service elementary
teachers about global warming which is an environmental
problem that threatens the world. This research was applied to
10 pre-service elementary teachers. The data in the research
were collected through face-to-face oral interviews. Collected
qualitative data were analyzed with descriptive analysis technique.
According to the results of the research, it was observed
that pre-service teachers worried about the possible outcomes
of global warming and were not equipped with sufficient
information about environmental problems. It was concluded
that preservice teachers established the false cause-effect
relationship between the environmental problems such as
greenhouse effect, ozone layer problem, acid rain.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :