Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmetkâr örgütlerde örgütsel liderlik değerlendirme ölçeği: türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi

Yazar kurumları :
Taşköprü İlkokulu1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile eğitim yöneticilerinin hizmetkâr liderlik anlayışını değerlendirmede kullanılabilecek yabancı literatürde kabul gören bir ölçeğin Türkçe'ye uyarlanarak literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Laub'un (1999) Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin orjinalinde 60 soru ve altı boyut yer almaktadır. Oluşturulan ölçme aracı, Balıkesir ve Eskişehir'de ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler ve Açımlayıcı Faktör Analizi kullanılarak incelenmiştir. Analizler sonucunda ölçek, 54 soru ve iki boyuta indirgenmiştir. Ulaşılan yeni ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu ifade edilebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to adapt Laub's (1999) Organizational Leadership Assessment in Servant Organizations to Turkish literaturate on servant leadership. Validity and reliability analyzes were conducted. The original instrument included 60 questions and six dimensions. Data was collected from primary school teachers in Eskişehir and Balıkesir. Descriptive statistics and exploratory factor analyis were used to analyze the data. Resulst indicated that, a valid and relaible instrument included 54 questions with two dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :