Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil öğretiminde e-öğrenmeye ilişkin öğrenci görüşleri: bir durum çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç. Dr., Bartın Üniversitesi1, Doktora Öğrencisi, Fırat Üniversitesi2
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, yabancı dil öğretiminde e-öğrenmenin uygulanmasına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Nitel olarak yapılan bu araştırmada, durum çalışması deseni uygulanmıştır. Çalışma grubuna 5’i erkek 4’ü kadın olmak üzere toplam 9 kişi katılmıştır. Analizlerde Nvivo-8 Bilgisayar Paket programından yararlanılmıştır. E-öğrenmenin geleneksel öğrenmeye kıyasla olumlu yönlerinin daha fazla olduğu elde edilen bulgulardan anlaşılabilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılarak e-öğrenmenin eğitim sisteminde daha yaygın kullanılması önerilebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine e-learners’ views about e-learning in foreign language teaching. In this qualitative research, case study design was used. There were 9 learners in the working group 5 of whom were male and 4 were female. In analysis, Nvivo-8 computer package programme was used. According to the findings, it is understood that e-learning has more positive characteristics compared to traditional learning. According to the research results, the use of e-learning may be suggested more widely in education system benefiting from information and communication technologies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :