Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk ve ingiliz üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş duygusal farkındalık ve duygularını ifade etmelerinin ülke ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr. Psikolojik Danışman1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş, duygusal farkındalık ve duyguları ifade etme puanlarının ülke ve cinsiyete göre nasıl farklılık gösterdiğini incelemektir. Çalışma grubu Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinden oluşturulmuştur. Türk öğrenciler 2010–2011 öğretim yılında Gazi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilen 349 kişidir. Yabancı uyruklu öğrenciler araştırmaya dâhil edilmemiştir. Çalışma grubundaki İngiliz öğrenci sayısı 251’dir. İngiliz öğrencilerden 229’u 2010–2011 öğretim yılında Londra Kolej Üniversitesi, Londra Üniversitesi ve Middelesex Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler; 19’u www.mediko.gazi.edu.tr/survey adresinden araştırmaya katılan öğrencilerdir. Veri toplama araçları olarak Toronto Aleksitimi-20 ölçeği (Bagby, Parker ve Taylor, 1994; Beştepe, 1997), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (Ryff, 1989; Cenkseven, 2004) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu varyans analizi (MANOVA) ve t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türk üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş, duygusal farkındalık ve duyguları ifade etme düzeyi İngiliz öğrencilere göre daha düşük bulunmuştur. Bu ve diğer sonuçlar literatür ışığında tartışılmış, sonraki araştırmalara, rehberlik ve psikolojik danışma uygulamasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is Turkish and English university students' psychological well-being, emotional awareness and expression of emotions of how differ according to gender and to the country. The research is a descriptive study. The Turkish group of the research was 349 Turkish university students educated at Gazi University in 2010-2011. The English group was 251 English university students. 229 of these students were from University College of London, University of London or Middelesex University in 2010-2011; 19 of these students were participated in the online research which was addressed as www.mediko.gazi.edu.tr/survey. Toronto-Alexithymia 20 Scale (Bagby, Parker and Taylor, 1994; Beştepe, 1997), Psychological well-being Scale (Ryff,1989; Cenkseven, 2004), and Personal Information Form were used to collect data. Multi analysis of variance (MANOVA) and t test were used for analysis. The results of the research showed that psychological well-being, emotional awareness and expression of emotions of Turkish university students was lower than the English students. The results were evaluated in terms of literature and institutional prospect; the suggestions were made by considering the future research and practical implication for counseling services.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :