Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimya öğretmen adaylarının kaynama olayı ile ilgili anlayışları: bir olgubilim çalışması

Yazar kurumları :
Doç. Dr.1, Atatürk Üniversitesi2 Doç. Dr.3, Atatürk Üniversitesi4
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kimya öğretmen adaylarının kaynama kavramı ile ilgili anlayışlarının tespit edilmesi ve elde edilen bulgular ile daha önce yapılmış olan araştırmaların sonuçları göz önünde bulundurularak kaynama kavramının öğretimine yönelik bazı önerilerin ve bir kavram analizinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini kimya öğretmenliği programında öğrenim gören 18 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri öğretmen adayları ile yapılan sınıf içi tartışmalardan elde edilmiştir. Tartışmalarda, özellikle, öğretmen adaylarının kaynama noktasını tanımlarken kullandıkları “iç basınç” ve “buhar basıncı” kavramları sorgulanmıştır. Araştırmanın bulguları, öğretmen adaylarının bu kavramlara yönelik anlayışlarının önemli yanılgılar içerdiğini ortaya koymaktadır. Kaynama kavramının anlamlı bir şekilde öğrenilebilmesi ve yanılgıların giderilebilmesi için bu çalışma ve ilgili literatürdeki diğer araştırmaların bulguları ışığında bazı önerilerle birlikte bir kavram analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

This study investigates chemistry prospective teachers’ views regarding boiling phenomenon, and provides a concept analysis on the nature of boiling together with suggestions on how to teach boiling phenomenon in the light of literature and findings of this study. The sample of this study consists of 18 senior prospective chemistry teachers who attend chemistry teacher training program. Data were collected by discussions with the participants. The discussions were specifically focused on prospective teachers’ understanding of “internal pressure” and “vapor pressure” concepts which are often used in defining boiling point. The results showed that students have serious misconceptions on boiling phenomena. Finally, to remediate those misconceptions and to lead conceptual learning, a concept analysis and suggestions for teaching were presented in the light of the findings of this study and the literature.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :