Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları

Yazar kurumları :
Doç. Dr., Fırat Üniversitesi1, Arş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi2, Arş. Gör. Dr., Fırat Üniversitesi3
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim birinci ve ikinci kademede Sosyal Bilgiler dersi alan öğrencilerin bu derse ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Çalışma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezinde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulunda yürütülmüştür. Araştırma bu okulda Sosyal Bilgiler dersine devam eden 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri içerisinden 93 kişilik bir grup üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin araştırmaya dâhil edilmesinde, gönüllü olmaları dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilere, “Sosyal Bilgiler dersi ………………a/e benzer; çünkü …………….” biçimindeki eksik bırakılmış bir cümlenin yer aldığı formlar dağıtılmıştır. Bu formlar aracılığı ile öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforların ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlar dört kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler, “konu çeşitliliği ve kapsamlılık”, “dersin sevilmesi”, “dersin içeriğinin önemli olması”, “dersin yol gösterici olması” şeklinde sıralanabilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine elementary school students’ metaphorical perceptions of Social Studies Course. The study was surveyed in Mehmetçik Elementary School in Elazığ city center in 2010-2011 academic year. 70 students enrolled at 4th, 5th, 6th and 7th graders were included in the study. Volunteer students were included in the study. The students completed the phrase of “Social Studies Course is like ……………… because ………….”to indicate their conceptualization of Social Studies Course. The metaphors and their common features were identified by means of these forms. Content analysis method was used to analyze the data. Students’ metaphors were collected under four categories. These categories are “subject diversity and comprehensiveness”, “enjoying Social Studies course”, “importance of the content of the course” and “guidance of the course”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :