Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile sbs matematik sorularının bloom taksonomosi’ne göre karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Araş. Gör.1, Atatürk Üniversitesi2 Prof. Dr.3, Atatürk Üniversitesi4
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile 2010 yılı 6., 7. ve 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavları (SBS) matematik sorularının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda 12 farklı ilköğretim okulunda görev yapan matematik öğretmenlerinin 2009–2010 eğitim öğretim yılında sınavlarda sordukları 715 soru ile 2010 yılı 6., 7. ve 8. sınıf SBS de sorulan 54 matematik sorusu 3 matematik eğitimcisinden oluşan bir komisyon tarafından incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak 6., 7. ve 8. sınıf sınav soruları ve SBS sorularının genellikle alt bilişsel seviyelerde (Bilgi, Kavrama ve Uygulama) yoğunlaştığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study has been planned for the purpose of comparative analysis of examination questions of elementary mathematics teachers and mathematics questions of Placement Examination (SBS) for 6th, 7th and 8th grades in 2010 in  terms of Bloom’s Taxonomy. Document analysis method was used in this study. Accordingly, 715 examination questions mathematics teachers working in 12 different primary schools asked in 2009-2010 academic year and 54 mathematics questions for 6th, 7th and 8th grades in SBS in 2010 were examined and classified by a committee including 3 mathematics educators. As a result, it was seen that 6th, 7th and 8th grade examination questions and SBS questions were generally concentrated on lower cognitive levels (Knowledge, Understanding and Application).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :