Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 7. sinif fen ve teknoloji öğretmen kilavuz kitabinin öğretmen görüşlerine dayali olarak değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Doç. Dr.1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2 Arş. Gör.3, Karadeniz Teknik Üniversitesi4
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmanın  amacı;  Fen  ve  Teknoloji  Öğretmenlerinin  ilköğretim  7.  sınıf Fen  ve  Teknoloji  Öğretmen Kılavuz Kitabı ile ilgili sahip oldukları görüşleri açığa çıkarmaktır.  Çalışmada  özel  durum  yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon’da çalışmakta olan 10 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Mül akat verilerinin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda;  öğretmenlerin  kılavuz  kitabı  dil  anlatım,  etkinlik  ve  ek  etkinliklere  yer  verme yönünden beğendikleri, ölçme ve değerlendirme yönünden ise çeşitli açılardan eleş-tirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kılavuz kitaplarda ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında  gerekli  bilgilendirilmelerin  yapılması  ve  öğretmenlere  hizmet  içi  eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to emerge  science and technology teachers’ opinions about  7th science  and  technology  teacher  guide  book.  Case  study  research  method was used in this study. The sample of this study consisted of 10 science and technology teachers working in Trabzon. Semi-structured interview was used for data collection. Descriptive and content analysis were used for data analysis process. At the end of the study; it was found that teachers approve guide books in terms of languageexpression and activity-addition activity. Also teachers criticized teacher guide books in terms of measurement and assessment. Proposals are presented relate to teachers should  be  inform  about  measurement  and  evaluation  techniques  in  teachers  guide book and also in-service education course program should be  arrangement for teachers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :