Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

4. sinif sosyal bilgiler dersi öğretim programi hakkinda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (erzincan örneği)

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi 1, Öğretmen2, Erzincan Üniversitesi3, Yrd. Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi4
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın  amacı,  İlköğretim  4.  Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin seçilmiş bazı d eğiş-kenlere  göre  değişip  değişmediğini  belirlemektir. Veriler Erzincan  merkez ilçesi ve bağlı köylerde  görev yapan 150 ilköğretim sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Veri toplama  aracı  olarak kişisel bilgi formu ile araştırmacılar tarafından geliştirilen d e-ğerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenler programı amaçlar, içerik, öğretim süreçleri, ölçme-değerlendirme ve programın geneli olmak üzere beş bölümde değerlendirmiştir.  Öğretmenlerin  programı  genelde  iyi  olarak  değerlendirdiği  belirlenmiştir. Program ile ilgili öğretmen görüşleri öğretmenlerin cinsiyet ve görev yerine göre de-ğişmezken,  bazı  alt  boyutlara  ilişkin  görüşleri  öğretmenlerin  mesleki  kıdem,  kursa katılma ve programı inceleme durumuna göre farklı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine of teacher opinions relating to curriculum of fourth grade of primary school social studies curriculum and to find out any differences  their  opinions  taking  into  account  their  some  features.  Data  were obtained from 150 primary school teachers who served in  Erzincan province.  The personal  information  form  and  curriculum  evaluated  form  that  developed  by  the  researchers was to collect data. Primary schools teachers was evaluated the curriculum as  to  objectives,  content,  teaching  processes,  measurement  and  evaluation  with  all over the curriculum. Primary school teachers were evaluated the social studies curriculum generally well. Teachers opinions relating to curriculum were not differ connect  with gender and working place, but some opinions relating to sub-dimensions were differ connect with seniority, to attend the course and program review. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :