Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal ve uluslararasi rekabetin geliştirilmesinde kümelenme politikasi: kayseri mobilya sektöründe bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

M. Porter’ın Rekabetçi Üstünlükler Teorisi kapsamında ortaya koyduğu kümelen- me yaklaşımı ve Elmas Modeli, endüstrilerin rekabetçi üstünlüklerinin analiz edilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kümelenme dinamikleri ile Kayseri mobilya sektö- rünün uluslararası rekabetçiliği arasındaki ilişkinin ve kümelenme dinamiklerinin kendi aralarındaki ilişkinin korelasyon yöntemiyle analiz edilmesidir.   Korelasyon analizi sonuçlarına göre Elmas Modeli faktörleri ile Kayseri mobilya sektörü kümelenmesinin uluslararası rekabetçiliği arasında istatiksel olarak anlamsız ilişki- ler bulunmuştur. Bu nedenle kümelenmenin rekabetçilik durumu, tanımlayıcı istatistikler temelinde incelenmiştir. Kümelenme dinamiklerinin kendi aralarındaki ilişkiler ise istatis- tiksel olarak anlamlı ve  teoriyi destekler şekilde pozitif yönlü olarak tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Porter’s Competitve Advantage Theory within the scope of theory cluster               approach and Diamond Model is used to analyze the competitive advantage of industries. This study analyzes the relationship between the clustering dynamics of firms and the  international competitiveness of Kayseri furniture sector. Relationship between cluster dynamics are also analyzing with correlation analysis.  According the correlation analysis results, relationship between Diamond Model factors and cluster’s international competitiveness is statistically insignificant. For this reason cluster’s competitiveness is analyzed by descriptive statistics. Relationship of the cluster dynamics between each other is positive and statistically significant. This result is also same as theory results. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :