Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serbest bölgelerin ekonomik etkileri: kayseri serbest bölgesi için bir uygulama

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İİBF1, Erciyes Üniversitesi SBE İktisat Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Serbest bölgeler, hem gelişmi hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli ekonomik etkilere sahiptir. Serbest bölgeler, gelişmi ülkelerde lojistik işlevler üstlenirken, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır.

Türkiye 1980'den itibaren ihracata dayalı büyüme stratejisini benimsemiştir. Yeni strateji ile birlikte; ihracat artırmak, dış finansman imkânlarından daha fazla yararlanmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek amacıyla serbest bölgeler kurulmaya başlanmıştır. Günümüze kadar 21 serbest bölge faaliyete geçmiştir.

Çalışmada 1997 yılında faaliyete geçmiş olan Kayseri Serbest Bölgesinin ekonomiye katkısı belirlenmeye çalışılmış ve bölgede faaliyette bulunan firmaların karşılaştıkları sorunlar alan araştırması ile belirlenerek olası çözüm önerileri geliştirilmiştir.

 

Özet İngilizce :

Free zones have significant economic effects for both developed and developing countries. While free zones undertake logistic role in developed countries, they lead to significant impact on growth of the developing countries.

After 1980, export-led growth strategies has been implemented in Turkey. With this new strategy, free zones were established to increase export, exploit foreign finance facilities, accelerate entry of foreign investment and technology, ensure cheap and ongoing inputs. Nowadays, the number of active free zones is twenty one in Turkey.

In this study, we investigate the economic impacts of Kayseri Free Zone which started it operations in 1997. We aim to determine the problems and the corresponding solutions for the firms.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :