Cilt: 9 Sayı : 20
d
21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND ECONOMIC GROWTH IN THE 21st CENTURY: A LITERATURE REVIEW
Serap BARIŞ,Mehmet ERDOĞMUŞ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acaravcı, A. ve Erdoğan S. (2015). “Türkiye’de Demokrasi, Reel Gelir ve Dışa Açıklık Arasındaki Uzun Dönemli ve Nedensel İlişkiler”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31): 358-370.