Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık harcamalarındaki artış ve temel bakım hizmetleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada son yıllarda sağlık harcamalarındaki artış önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Sağlık sistemleri ile ilgili tatminsizlik de artmaktadır. Bu durum, sağlık hizmetleri sisteminde, performans ve finansman da dahil olmak üzere bazı önemli yeni düzenlemelerin yapılmasına neden olmuştur. 1978'deki Alma-Ata deklarasyonu, tüm ülkeler için kabul edilebilir, eşitlikçi, evrensel ve kapsamlı sağlık hizmetleri temin etmesi açısından, temel bakım hizmetlerini kabul etmiştir. Sağlık harcamalarındaki artışın arkasında sayılabilecek faktörler arasında, tıbbi teknoloji ve reçeteli ilaçlar, kronik hastalıklar ve nüfusun yaşlanması yer almaktadır. Sağlık sistemi ve ekonomik sistem birbirinden bağımsız değildir ve birçok yönden birbirleriyle bağlantılıdır. Ekonomik ve sosyal şartlar ve politikalar (gelir, eğitim, istihdam, sosyal destek, vergi ve transfer politikaları), sağlık üzerinde çok önemli sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Bu nedenle sağlık harcamalarını kontrol etmek, etkili ve verimli olmasını teşvik etmek için, tüm bakanlıkların (sağlık, ekonomi, çevre, tarım ve maliye) işbirliği içinde olmaları ve koordineli çalışmaları oldukça önemlidir

Özet İngilizce :

Rising health care costs over the last few decades have become an important issue in the world. Dissatisfaction with health care systems is also rising. That has caused some important reorganization in health care systems, including its funding and performance. The declaration of Alma-Ata (1978) formally adopted primary health care as the means for providing a comprehensive, universal, equitable and affordable health care service for all countries. Some of the major factors that are driving the growth in health care spending are medical technology and prescription drugs, chronic disease and aging of population. Health systems, health and economic systems are not independent. They are interrelated in several important ways. Economic and social conditions and policies (income, education, employment, social support, tax and transfer policies) have very important health consequences. In order to control health care expenditures and to promote efficient and effective care, coordination of policies and cooperation with all ministries (health, economics, environment, agricultural, finance,..) are very important.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :