Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pragmatic awareness of a foreign language in a gender-segregated society

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

This study investigates how Saudi male and Saudi female learners studying English at a Saudi University judge native and non-native complimenting expressions. In this study, it was hypothesized that Saudi male and female learners of English would differ in their judgments of native and non-native complimenting expressions in English as they are exposed to different norms and have different channels of interaction in English, and that Saudi male students would be better in their judgments due to the structure of the society which would give them more opportunities to interact with native speakers. 36 male and 55 female students participated, and a ten-item pragmatic judgment test, which was originally developed and used by Bulut and Özkan (2005), was also used for this study. The results showed that Saudi female learners had a better perception of the native speaker complimenting expressions compared to Saudi male learners, and had stronger correlations with native speaker judgments for judging non-native complimenting expressions. This shows that both channels of education have their own contextual features which need further exploration.

Özet İngilizce :

Bu çalışanın amacı bir Suud üniversitesinde İngilizce eğitimi alan Suudlu kız ve erkek öğrencilerin anadili İngilizce olan ve olmayan konuşmacılar tarafından kullanılan iltifat sözeylemlerini nasıl değerlendirdiklerini araştırmaktır. Çalışmanın başlangıcında kız ve erkek öğrencilerin birbirinden tamamen farklı ortamlarda ve koşullarda eğitim aldıklarından dolayı kullanımbilimsel farkındalık açısından farklılık gösterecekleri, ve toplumun yapısından dolayı erkek öğrencilerin ana dili İngilizce olan konuşmacılarla daha rahat iletişim kurabilme olanağına sahip oldukları gerçeğinden yola çıkılarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yüksek seviyede kullanımbilimsel farkındalığa sahip olacaklar varsayılmıştır. 36 erkek ve 55 kız öğrencinin katıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak daha önce Bulut ve Özkan (2005) tarafından geliştirilmiş ve kullanılmış olan on maddelik bir kullanımbilim değerlendirme testi kullanılmıştır. Sonuçlar Suudlu kız öğrencilerin daha yüksek seviyede bir kullanımbilimsel farkındalığa sahip olduklarını ve anadili İngilizce olmayan konuşmacıların ürettikleri iltifat sözeylemi ifadelerini değerlendirmede Suudlu kız öğrenciler ile anadili İngilizce olan değerlendirmeciler arasında daha güçlü bağıntılar olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, her iki eğitim kanalının da araştırılması gereken kendine özgü bağlamsal özelliklerinin olduğunu göstermektedir.

 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :