Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müziksel beğenide sosyal statünün rolü

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü1, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araşırmada, toplum içerisinde farklı sosyal statülere sahip olan bireylerin, sahip oldukları sosyal statülerin müziksel beğeni ve tercihlerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırmadaki veriler, kaynak taraması yapılarak ve farklı sosyal statülerdeki bireylere anket uygulanarak elde edilmiştir. Bireylerin, sosyal statülerine göre müziksel beğeni ve tercihleri ile genel olarak müzik sanatına bakış açılarına yönelik görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda sosyal statünün müziksel beğeni ve tercihler üzerinde etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it is researched that people who have different social status in the society and effects of their social status on their music likes and preferences. Datas in this study were gained by making source research and getting the surveys of the people n different social status. In this research, likes and preferences of the people who were conducted survey and their point of views on art of music were evaluated. As a result of the datas gained in the research it was understood tjat social status would be effective on musical like and preferences.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :