Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmeni adaylarinin ses özelliklerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, müzik öğretmeni olacak bireylerin ses özelliklerini incelemek ama- cıyla  Selçuk Üniversitesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bö- lümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2008-2009 eğitim- öğretim yılı son sınıf öğrencilerin- den 20’si kız, 20’si erkek olmak üzere 40 kişinin ses özellikleri analiz edilmiştir. Proje kapsamında S.Ü. Meram Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde oluşturulan ses laboratuarında Computerized Speech Laboratory (CSL) ve Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) ile sesin akustik ve aerodinamik özellikleri değerlendirilmiştir. İstatistiki analizlerde minitab- 13 versiyon kullanılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda; boy, ağırlık ve vücut kitle in- deksi ile  sesin fo (fundamental frekans), jitter, shimmer, s/z oranı, fmfr (fonasyon müzikal frekans ranjı) minimum ve maksimum değerleri, boy ve ağırlıklarına göre; fmor ve buna bağlı olarak fmfr-yt (fonasyon müzikal frekans ranjı-yarım ton) değerlerinde de negativ bir ilişki, cinsiyet ve lise türüne göre, ses özelliklerinde faklılıklar tespit edilmiştir. Bu çalış- mada, Müzik Öğretmeni adaylarının sesleri;  akustik özellikler açısından yeterli,  maksi- mum fonasyon süresi  ve fonasyonda müzikal frekans ranjlarına ait değerlendirmelerde kısmen yeterli kapasiteye sahip oldukları sonucuna varılmıştır.  

Özet İngilizce :

In the present study, voice features of 40 subjects (20 female and 20 male) who were the last year students at the Department of Music, Faculty of Fine Arts, Ahmet Kelesoglu Teachers College, Selcuk University, were analyzed., Acoustic and aerodynamic features of these samples were evaluated by Computerized Speech Laboratory (CSL) and Multi-Dimensional Voice Analysis Program (MDVP) software at the voice laboratory of Department of Otolaryngology. Results were analyzed by Minitab-13 software. It wasfound that there is a negative relation between height, weight, body mass index and F0  (fundamental frekans), Jitter, Shimmer, S/Z ratio, Fmfr (phonation musical frequency range) min-max values. Furthermore, there was also a negative relation between the Fmor (phonation musical oktav range) and hence fmfr-yt (phonation musical frequency range- halftone) values according to their height and weight. Significant changes were also observed according to the gender and high school groups according to their voice features. Our results supported that voice capacities of music teacher candidates were sufficient  based on acoustic features whereas they were partially sufficient according to maximum phonation time and musical periodicity ranges.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :