Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin boyun eğme davranışları ile psikolojik ihtiyaçları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Kayseri Fatma – Mustafa Hasçalık İÖO1, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Lise öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları (başarı, başatlık, özerklik ve ilişki) ile boyun eğme davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırma, betimleyici modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak "Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği" ve "Yeni Psikolojik İhtiyaçlar Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma 2009 – 2010 eğitim – öğretim döneminde, tesadüfî eleman örnekleme yöntemiyle seçilen 108 (%46)'i kız, 127 (%54)'si erkek olmak üzere toplam 235 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; lise öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları (başarı, özerklik ve başatlık) ile boyun eğme davranışları arasında pozitif – doğrusal yönde bir ilişki bulunmaktadır. Psikolojik ihtiyaçların ilişki alt boyutu ile boyun eğme davranışı arasında da negatif – doğrusal yönde ilişki tespit edilmiştir. Boyun eğme davranışının en güçlü yordayıcısı özerklik, diğeri ise ilişki ihtiyacı olarak belirlenmiştir. Başarı ve başatlık ihtiyaçlarının ise boyun eğme davranışını yordamadığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study in which the relation between high school students' submissive behaviors and their psychological needs (dominance, achievement, autonomy and affiliation) was investigated was conducted in a descriptive model. Submissive behaviors of the students were measured by "Submissive Acts Scale" and their psychological needs were measured by "New Psychological Needs Assessment Questionnaire". The study was carried out in 2009-2010 educational year with a study group composed of 235 high school students, 108 being female and 127 being male (54% male, 46% female). The results of this study indicate that there are positive / linear significant relations between the three dimensions of the psychological needs of high school students (need for achievement, need for autonomy, and need for dominance) and submissive behavior. It has been found out that there is a negative / linear relation between affiliation dimension of psychological needs and submissive behavior. The strongest predictor of submissive behavior was determined to be autonomy which is followed by the need for affiliation. It was found out that need for achievement and need for dominance did not predict submissive behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :