Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim hareketleri dergisi’nde yayinlanan ortaöğretim ile ilgili makalelerin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
749
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, 1955-1980 yılları arasında yayınlanan Eğitim Hareketleri Dergisi’nde yayınlanan ortaöğretim kademesi ile ilgili makalelerin genel bir değerlendirme- sini yapmaktır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle 286 sayıdan oluşan dergide yer alan top- lam 3153 makale incelenmiş ve ortaöğretim ile ilgili olarak yayımlanmış makaleler belir- lenmiştir. Bu makaleler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.  Dergide genel ve mesleki ve teknik öğretim ile ilgili olarak; okul ve öğretmen sayıları, verilen eğitimin niteliği, uygu- lanan öğretim programları ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konulara değinilmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to conduct an overall evaluation of the translation of the articles in the journal of Eğitim Hareketleri published in 1955 – 1980. In order to achieve this aim, the total 3153 articles in the journal consisting of 286 issues have been examined and the translated articles have been determined. The issues handled in the translated arti- cles have been gathered under certain categories after they have been evaluated through the method of analysis of content. In relation to general and vocational education in the journal were discussed the number of schools and teachers, given the quality of education, equality of opportunity in the educational programs and training. 

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :