Arap Dünyasında Otoriter Rejimler ve Devrim Dalgası: Değişim Mümkün Mü?

Öz 2011 başında Arap dünyasında başlayan halk hareketleri, Orta Doğu’yu bir kez daha uluslararası gündeme taşımış ve bu bölgedeki rejimleri tartışmalı hale getirmiştir. Bu çerçevede bu çalışmada, Arap dünyasındaki rejimlerin doğuşu ve gelişimi incelenerek bunların sosyoekonomik ve siyasal yapıları analiz edilecektir. Özellikle Arap monarşileri ve diktatörlükleri arasındaki ayrım göz önüne alınarak bunların nasıl ve ne tür bir otoriter yapılar oldukları, meşruluklarını nasıl sağladıkları, ekonominin ve birtakım demokratik araç ve kurumların bu yapılara nasıl süreklilik kazandırdığı üzerinde durulacaktır. Arap devletlerinin otoriter yapıları ortaya konduktan sonra, bu rejimlerin gücü, halkın değiştirme istek ve kapasitesi ile Arap siyasal kültürü temelinde değişim potansiyeli sorgulanacaktır. Böylece Arap dünyasında ancak siyasal kültür ve onu besleyen sosyoekonomik koşullardaki değişime bağlı olarak gerçek bir rejim değişikliğinden söz edilebileceği, 2011’de başlayan halk hareketlerinin de ancak o zaman gerçek amacına ulaşabileceği sonucuna varılacaktır.